دفتر اداری

آدرس : استان مازندران - شهرستان قائم شهر - بخش 1 - خیابان کارگر - خیابان شهدا - بن بست شهدا 4 - ساختمان بیتا 4 - طبقه 4 - واحد 2

کد پستی : 4763955144

ساعت کاری : 9 الی 13 - 16 الی 20

ایمیل پشتیبانی : [email protected]

تلفن :

011-44480443

011-44480444

دفتر خدمات

آدرس : مازندران - قائمشهر - خیابان کارگر (خیابان ساری) - روبروی یاس 60 (عبور چشمه سر)

کد پستی : 4763953973

ساعت کاری : 9 الی 13 - 16 الی 20

تلفن :

011-42044444

011-42045800

دریافت شکایات