مدل
  • مشخصات فیزیکی
  • تعداد پایه های نگهدارنده توکار
  • تعداد پایه های دیتا
  • نوع سوییچ
  • طول به میلی متر
  • عرض به میلی متر
  • تعداد پایه های نگهدارنده رو کار